Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty Yawaco cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và các thông tin liên quan đến công ty. Sau đây là chính sách bảo mật của công ty:

  1. Thu thập thông tin: Công ty Yawaco chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện các dịch vụ hoặc sản phẩm được yêu cầu bởi khách hàng.

  2. Sử dụng thông tin: Công ty Yawaco sử dụng thông tin khách hàng để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm được yêu cầu, đồng thời cung cấp thông tin mới nhất, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

  3. Chia sẻ thông tin: Công ty Yawaco không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc sự đồng ý của khách hàng.

  4. Bảo mật thông tin: Công ty Yawaco áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật số và quản lý để đảm bảo an toàn thông tin khách hàng.

  5. Trách nhiệm: Công ty Yawaco cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

  6. Cập nhật chính sách: Công ty Yawaco cập nhật chính sách bảo mật thông tin thường xuyên để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và thay đổi pháp luật.

Các chính sách bảo mật của Công ty Yawaco được áp dụng cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm của công ty. Công ty mong muốn trở thành đối tác tin cậy và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là trách nhiệm hàng đầu của công ty.